0

Procedury bezpieczeństwa przy odmrażaniu poszczególnych stref w hotelu

Poniższy dokument w formie pliku do pobrania


Właściciel hotelu Daisy i Daisy Superior przygotował zestaw procedur związanych z dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo naszych gości oraz pracowników w trakcie odmrażania hotelu i jego poszczególnych stref.

 1. strefa ogólna
  1. korytarze
  2. klatki schodowe
 2. strefa recepcji
 3. strefa pokoi
 4. restauracja
 1. Pracownicy Hotelu Daisy i Daisy Superior

W trosce o najwyższą dbałość w zakresie bezpieczeństwa Gości i naszych Pracowników zobligowaliśmy się do postępowania zgodnie z poniższymi zapisami przygotowanych przez nas zasad:

 • wszyscy nasi Pracownicy Hotelu dokonują samooceny stanu zdrowia przed 

pojawieniem się w pracy zgodnie z www.pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy

Dodatkowo każdy Pracownik Hotelu przed rozpoczęciem pracy zobligowany jest do:

 • W wyznaczonym miejscu w Hotelu wykonania pomiaru temperatury ciała przy użyciu bezdotykowego termometru
 • Nasi Pracownicy i Pracownicy naszych Kooperantów są dopuszczani do czynności zawodowych tylko i wyłącznie wtedy kiedy ich temperatura nie przekracza 38℃ oraz nie wykazują innych objawów takich jak: kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem;
 • w przypadku wystąpienia temperatury przekraczającej 38℃ lub wystąpienia objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem, Pracownicy nie zostają dopuszczeni do pracy i wskazuje się im zalecenie postępowania zgodnego z wytycznymi GIS;
 • Wszyscy Pracownicy Hotelu Daisy i Daisy Superior oraz Pracownicy naszych Kooperantów są zobligowani do złożenia „Oświadczenia dotyczącego ich własnej oceny swojego stanu zdrowia”. Złożenie oświadczenia związane jest z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Pracowników do ich miejsc pracy;
 • Kadra kierownicza została zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia podległych Pracowników i udzielania im pomocy jeśli nastąpi taka konieczność;
 • Realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak przyłbice / maseczki i rękawiczki. Zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dla naszych Gości, m.in. specjalne osłony w naszych Recepcjach Hotelowych oraz dostępność żeli antybakteryjnych.
 • Wszyscy nasi Pracownicy i Pracownicy naszych Kooperantów stosują wskazania do systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w dbałości o bezpieczeństwo w naszych hotelu i restauracji.
 • Zastosowaliśmy zasadę zachowania minimalnej odległości 2 metrów pomiędzy Pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe oraz zastosowaliśmy taki sam dystans w stosunku do naszych Gości.
 • Z regularną częstotliwością przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie przestrzeni hotelowych.
 1. Strefy ogólne (korytarze, hole, lobby, toalety):
 • Strefy ogólne każdego Hotelu stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w której obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach zarówno przez Pracowników Hotelu jak i Gości Hotelowych (zgodnie z wytycznymi GIS https://www.pacjent.gov.pl/bez-maski-ani-rusz);
 • W naszym Hotelu mogą przebywać tylko osoby będące zameldowanymi Gośćmi;
 • W strefie wejścia do Hotelu zlokalizowana jest informacja o maksymalnej ilości osób mogących przebywać na terenie Hotelu;
 • W tej samej części Hotelu znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami oraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
 • Dezynfekcja holi i korytarzy odbywa się przy użyciu atestowanych środków i narzędzi;
 • Prowadzona jest dokładna i regularna dezynfekcja toalety publicznej na terenie Hotelu;
 • W toalecie publicznej na terenie Hotelu w widocznym miejscu udostępniona jest instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce;
 • Przyciski na domofonie i czytniku kart do drzwi wejściowych są regularnie czyszczone,
 • Prowadzona jest regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk, takich jak: klamki, blaty na recepcji, stoliki w strefach ogólnych, poręcze;
 • Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza;
 • Systematycznie sprawdzamy jakość wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref⬇ ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli jakości pracy naszego Personelu przez Kadrę Kierowniczą;
 1. Strefa Recepcji:
 • W naszym Hotelu znajdziesz w Recepcji informację o maksymalnej ilości osób mogących przebywać w danej części obiektu;
 • Każdy Gość Hotelu zobligowany jest do noszenia maseczki w miejscach ogólnodostępnych, można również dokonać zakupu maseczki na Recepcji.
 • W Recepcji w Hotelu zamontowano specjalne osłony w celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla Gości i Pracowników;
 • W widocznym i łatwo dostępnym miejscu na recepcji hotelowej zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości;
 • Minimalizujemy czas jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w Recepcji, do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie;
 • W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, tak jak postępujemy w przypadku każdego Pracownika Hotelu rozpoczynającego pracę, tak i w przypadku Gości przed rozpoczęciem procesu meldowania dokonujemy pomiaru jego temperatury. W przypadku wystąpienie podwyższonej temperatury, minimum 38℃ (przy pomiarze bezdotykowym termometrem) lub innych widocznych objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem Pracownik ma prawo nie zameldować Gościa, należy jednak dokonać powtórnego pomiaru w celu potwierdzenia sytuacji z podwyższoną temperaturą. W każdym takim przypadku Pracownik musi sporządzić dokumentację i w tym celu wypełnić oświadczenie w imieniu Gościa podając przyczyny nie zameldowania Gościa. Równocześnie taka sytuacja gdy ma miejsce, jest zgłaszana do Kadry Kierowniczej.
 • Preferowane jest realizowanie płatności bezgotówkowych. Nasze terminale płatnicze zabezpieczyliśmy folią, którą regularnie wymieniamy;
 • Podczas podpisywania karty meldunkowej nasi Goście korzystają z długopisów, które dezynfekujemy po każdym ich użyciu;
 • Karty do pokoi oraz klucze są dezynfekowane po każdym użyciu przez Gości. Wprowadziliśmy system kwarantanny dla kart i kluczy, która trwa 48h. Dopiero po takim okresie karty i klucze są używane ponownie;
 • W Recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek;
 • Realizujemy systematyczne informowanie Gości o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w Hotelu. Wszystkie aktualne informacje przekazujemy również za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 1. Strefa pokoi hotelowych:/kwarantanna pokoi/:
 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa Gości i Pracowników wprowadziliśmy sprzedaż pokoi w systemie rotacyjnym, który polega na poniższych zasadach:
  • Dbając o Pracowników, Gości i według rozporządzenia ograniczyliśmy kontakt z Gościem do minimum, w związku z tym sprzątanie pokoju w trakcie pobytu Gościa odbywa się na życzenie;
  • Dbając o Pracowników i Gości sprzątanie pokoju rozpoczynamy po upływie 24h od opuszczenia pokoju przez Gościa;
  • Nasze Recepcje blokują każdy pokój do ponownej sprzedaży na 48h po wyjeździe Gościa na czas sprzątania pokoju oraz niezbędnej według zaleceń dezynfekcji przed przyjazdem następnego Gościa. W naszym Hotelu wdrożyliśmy dezynfekcję poprzez metodę ozonowania pokoi;
  • Wprowadziliśmy zasadę świadomego rozmieszczania Gości w strukturze Hotelu co oznacza, że minimalizujemy ilość Gości przebywających w pokojach na danym piętrze i korytarzu zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez Ministerstwo Rozwoju na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe;
  • Proces starannego odkażania pokoi jest realizowany przy użyciu tylko certyfikowanych środków czystości i atestowanych narzędzi;
 • Współpracujemy z certyfikowaną Pralnią, której proces prania ręczników i pościeli posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Proces prania w całości odbywa się w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza;
 1. Strefa Restauracji/Baru:
 • Gość dzień wcześniej ma możliwość zamówienia śniadania do pokoju, które zostanie dla niego przygotowane i dostarczone przez kelnera lub będzie gotowe do odbioru w Recepcji w ramach usługi „na wynos” zgodnie ze wskazaniem na realizację wyżywienia przez restauracje i bary hotelowe w rozporządzeniu;
 • Preferujemy płatności bezgotówkowe. Nasze terminale płatnicze zabezpieczyliśmy folią, którą regularnie wymieniamy;